Anders leren? Leren vanuit talent!

 

Zie jij je kind worstelen op school? En heeft je zoon of dochter weinig zelfvertrouwen?
Heb je het gevoel dat het ánders kan?

Talent & Groei helpt kinderen, pubers en hun ouders
en leerkrachten als leren niet vanzelf gaat.

Als ouder wil je graag, dat je kind goed leert en goede resultaten haalt.
Maar vooral ook dat je kind goed in zijn vel zit, zelfvertrouwen heeft en zich goed ontwikkelt.

Passende schoolresultaten

Door het aanleren van een andere leerstrategie, die toegepast kan worden op verschillende leergebieden, kunnen achterstanden worden ingehaald en worden toetsen beter gemaakt.

Meer zelfvertrouwen

Wanneer kinderen op een manier leren, die bij hen past, gaat het beter op school. Kinderen gaan anders denken over zichzelf en school. Hierdoor groeien zij in sociaal emotioneel opzicht, zijn ze zelfbewuster en hebben meer zelfvertrouwen.

Meer plezier

Als kinderen en ouders praktische handvatten hebben, waardoor zij weten hoe ze de leerproblemen aan kunnen pakken en het leren weer lukt, krijgen kinderen meer plezier in school.

Anders leren? Leren vanuit talent! 

Voor

Ouders/opvoeders

Voor

professionals & organisaties

Het boek is geschreven voor ouders van kinderen van 10-14 jaar, maar biedt ook bruikbare inzichten voor leerkrachten, IB-ers, RT-ers en andere professionals die met kinderen werken.

Voor ouders van kinderen die vastlopen in het onderwijssysteem kan het een hele zoektocht zijn naar de juiste aanpak.

Je wilt graag dat je kind weer met plezier naar school gaat en met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat. Lees hierover in mijn boek! Een andere kijk op leerproblemen, zoals dyslexie, ADD, ADHD en dyscalculie?

Lees dan “In 10 stappen leren vanuit talent”!

Hierin geef ik je een 10 stappenplan hoe je je kind of leerling kan helpen, zodat leren weer leuk wordt en het kind met zelfvertrouwen en plezier naar school gaat.

Veel kinderen, die vastlopen in het onderwijssysteem denken en leren ánders dan de meeste anderen. Mijn uitgangspunt hierbij is samen kijken naar wat een kind wél kan, weten hoe het leert en daarbij aansluiten.

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach them the way they learn”

Ervaringen van ouders en kinderen

Ik wilde je heel hartelijk danken voor je goede begeleiding. Je hebt Janneke en ons zeer waardevolle tools gegeven! Mocht ik in de toekomst jouw expertise nog nodig hebben neem ik zeker contact met je op.

Moeder van Janneke (groep 6)

Mijn zoon kwam thuis en vertelde dat hij 0 fout in zijn dictee had en hij was begonnen met de weektaak taal. Hij heeft hem nu al af, terwijl hij het hiervoor altijd voor zich uit schoof!

Moeder van Vincent (10 jaar)

Ik wilde je heel hartelijk danken voor je goede begeleiding. Je hebt Janneke en ons zeer waardevolle tools gegeven! Mocht ik in de toekomst jouw expertise nog nodig hebben neem ik zeker contact met je op.

Moeder van Janneke (groep 6)

Laatst had ik met Maarten nog zoveel aan het woorden in je hoofd zetten. Het lukte Maarten maar niet om ‘veel mensen’ in het Frans te onthouden. Ik herinnerde hem eraan aan en hij zette ‘veel mensen – beaucoup de monde’ in zijn hoofd en toen lukte het wel. Super fijn om een manier te kennen die effectief is!! Nogmaals dank!!!

Moeder jongen groep 8 / brugklas

Ben jij ouder van een schoolgaand kind en maak je je zorgen omdat je kind moeite heeft met school?

N

Heeft je kind moelijkheden met leren?

N

Komt er niet uit wat erin zit?

N

Is je kind onzeker of faalangstig?

Grote kans dat jouw kind een ANDERE LEERSTIJL heeft!

Je kind leert anders dan de manier waarop de lesstof op school aangeboden wordt.

Mijn naam is Karen Dijkstra, oprichter en eigenaar van Talent&Groei, praktijk voor kinderen met leerproblemen.

Samen met mijn man en 3 kinderen woon ik in Bilthoven.

Ik help kinderen met (ernstige) leerproblemen en hun ouders op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Ook help ik leerlingen met het ‘leren leren’.

In mijn werk als orthopedagoog en Kernvisiecoach heb ik veel kinderen zien worstelen met school. Ik ben ervan overtuigd dat dyslexie en andere leerproblemen niet het gevolg zijn van een tekort, maar van een andere leerstijl. En dat leren niet moeilijk hoeft te zijn, als je maar weet HOE je het moet aanpakken