Podcast

Aflevering 41: Persoonlijk leiderschap & kinderen met Linda van Valkenhoef

Heb jij een vraag over of voor de podcast? Stuur een voice memo, leuk om van je te horen.

Linda van Valkenhoef is moeder van een dochter van 8 en een zoon van 5 jaar en coacht dertigers vanuit haar coachpraktijk ‘Inner Compass Coach’. Linda helpt hen hoe zij balans kunnen houden en welke koers zij willen varen in een tijd waarin veel veranderingen zijn. Ik spreek met haar over persoonlijk leiderschap, bij volwassenen én kinderen. 

Linda zet haar eigen ervaringen vanuit het ‘dertigers dilemma’ in combinatie met het ouderschap in binnen haar werk. En omgekeerd zet zij haar kennis over persoonlijk leiderschap vanuit haar rol als coach in binnen haar gezin.

Als ouder vind ik het belangrijk om kinderen meer positiviteit mee te geven en dat je als kind mag bewegen vanuit zelfvertrouwen.

In deze podcast is een gevarieerd gesprek over o.a.

  • Hoe Linda haar dochter leerde over de cirkel van invloed, gecombineerd met de 7 stappen voor effectief leiderschap van Covey. Uiteraard in kindertaal.
  • Hoe haar LinkedIn post over het schilderijtje dat zij hierover maakte voor haar dochter viral ging en dit aanleiding was tot het geven van een gastcollege op school.
  • De manier waarop je met kinderen interactief en visueel de cirkel van invloed kan bespreken aan de hand van voorbeelden zoals boos worden na een verloren wedstrijd van het Nederlands Eftal.
  • Voorbeelden uit het dagelijks gezinsleven, waarbij je elementen van de methodiek van de 7 stappen van Covey kunt inzetten, zoals ‘wat is je doel’, ‘begin bij het belangrijkste’ en ‘zorg goed voor jezelf’.

Door als ouder en kind kennis te hebben van de zeven eigenschappen creëer je een gemeenschappelijke taal.

In 2e helft van ons gesprek spreken we over Linda’s zoon van 5. Hij zit op Speciaal Onderwijs, cluster 2, een school voor kinderen waarbij taal later op gang komt, waardoor verbale communicatie niet vanzelfsprekend is.

We ontdekten dat taal meer is dan alleen woorden’. Linda vertelt open over haar ervaring en het bijstellen van je verwachtingen als ouder van een kind dat zich ‘anders ontwikkelt’ dan andere kinderen. En hoe haar zoon hen als ouders een waardevol inzicht heeft gegeven. Kijken naar wat híj nodig heeft en kijken naar het nu.

En verder; perfectionisme en onbedoelde boodschappen voor je kind als je vanuit stress reageert en hoe je deze ombuigt naar een reactie waarin je kind zich gehoord en gezien voelt, werken vanuit je waarden en het belang van ‘eigen zuurstofmasker eerst’, waarbij ook geldt…’jong geleerd is oud gedaan’.

Meer informatie over Linda’s werk vind je op haar website en/of
Connect met haar op LinkedIn
Inschrijven voor de workshop over de Cirkel van invloed via de website van Ouders Lokaal

 

Karen Dijkstra

Talent&Groei