Podcast

Aflevering 59. Human Design in het SBO | In gesprek met Yvonne Overgoor – schoolleider SBO de Vlindertuin

Heb jij een vraag over of voor de podcast? Stuur een voice memo, leuk om van je te horen.

Hoe pas je inzichten uit Human Design praktisch toe op school?

In deze aflevering spreek ik met inspirerend schoolleider Yvonne Overgoor.

Yvonne is schoolleider van SBO de Vlindertuin in Alkmaar. Zij vertelt hoe zij Human Design binnen school integreren en hoe zij deze unieke tool gebruiken om de talenten van kinderen inzichtelijk te maken.

Leerlingen op de school van Yvonne hebben veel ‘bagage’ en hebben vaak te horen gekregen wat ze niet kunnen. Samen met haar team zet Yvonne zich in om te kijken waar de kinderen wél goed in zijn, wat hun specifieke talenten zijn en hoe zij op hun eigen manier weer tot bloei kunnen komen. 

Yvonne vertelt in ons gesprek o.a over:

  • hoe Human Design geïntegreerd kan worden op school.
  • hoe het meer inzicht geeft in het individuele kind
  • hoe het de aanpak van de leerkrachten in groepsplannen ondersteunt
  • op welke manier Human Design het team en ouders helpt om samen te kijken naar de (leer)behoeften van het kind.
  • op welke manier de inzichten uit Human Design een positieve bijdrage hebben geleverd bij een hulpvraag van een reguliere basisschool (en hierdoor geen onderzoek en/of verwijzing nodig was)
    concrete voorbeelden thuis en in de klas

en nog veel meer mooie inzichten en ervaringen, ook op persoonlijk vlak.

Een prachtig voorbeeld van hoe je Human Design heel praktisch in kunt zetten in het werken met kinderen, vanuit hun talenten.

Ik ben heel blij dat Yvonne op mijn uitnodiging is ingegaan en haar verhaal heeft willen delen en hoop dat het ook andere schoolleiders inspireert om kennis te nemen van deze unieke tool en dit te integreren in het onderwijs.

En zoals Yvonne ook zegt over Human Design op school:

“Het sluit volledig aan op onze missie en visie. En brengt een mooie verdiepingsslag.

Het is niet ‘iets erbij’, je kunt het heel mooi integreren in je onderwijs”.

Zet jij Human Design ook in binnen het onderwijs en/of het werken met kinderen, jongeren of gezinnen? Stuur mij even een berichtje!