Als iets niet werkt … doe het dan anders – Gastblog op Leertalent.nl

Jim zit in groep 6 en scoorde in groep 3, 4 en 5 een V op Cito spelling. Hij behoort hiermee dus tot de 20% zwakste spellers en komt daarmee in aanmerking voor een dyslexieonderzoek. Vele formulieren en weken later, wordt Jim onderzocht en is er bij hem inderdaad dyslexie vastgesteld. Een dyslexieverklaring lost echter zijn probleem nog niet op. Er moet iets gebeuren.

Bij Jim is Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) vastgesteld en daarmee komt hij ook in aanmerking voor een vergoed behandeltraject. Zijn ouders gaan in gesprek met een instituut dat deze behandeling kan verzorgen. Daar krijgen zij te horen dat gedurende 40 tot 60 weken gewerkt zal worden met Jim op het gebied van lezen en spellen. En dat Jim nog een keer alle regels voor spelling uitgelegd zal krijgen.