Frustratie van een moeder… het duurt allemaal zo lang!

Andere kijk op leerproblemen

Begin deze week belde Marianne mij op. Ze was onlangs op een informatie bijeenkomst geweest, waarin ik ouders vertelde over een andere kijk op leerproblemen. Ze vertelde dat ze alles even had laten bezinken en wilde graag een afspraak maken.

Haar zoon Thijs zit in groep 5. Ze had een gesprek gehad met de juf over zijn rapport. Samen hadden gekeken naar wat goed werkt en wat niet. Thijs is blij en graag naar school. Wel zit hij in alle hulpgroepjes, die de klas heeft. “Trouwens”, zei ze… “de halve klas heeft bijles…”.

Resultaten gaan niet vooruit: heeft Thijs mogelijk dyslexie?

School heeft aangegeven dat Thijs mogelijk dyslexie heeft. Hij komt in aanmerking voor een dyslexietest, omdat zijn scores voor lezen en spelling meerdere keren op E uitkomen.

Als kinderen leesproblemen hebben en het lukt niet om ze verder te krijgen, wordt vaak voorgesteld om een test te doen of er sprake is van dyslexie. En wanneer dit – volgens het onderzoek- het geval blijkt te zijn, komt een kind in aanmerking voor een dyslexiebehandeltraject. Dit wordt dan vergoed door de gemeente. Hier is echter alleen sprake van als blijkt dat een kind ‘Enkelvoudig Ernstig Dyslectisch’ is. Thijs voldoet aan deze criteria. Er zijn echter ook veel kinderen die ‘niet slecht genoeg’ zijn.

Wachtlijst van enkele maanden voor onderzoek…

De ouders van Thijs hebben besloten om het traject in te gaan, waarin onderzocht zal worden of Thijs dyslectisch is. Het frustrerende voor ouders is, dat dit nog een paar maanden duurt. Er zijn wachtlijsten voor onderzoek, op dit moment 4 maanden. 4 maanden… bijna een half schooljaar, waarin er niets ánders gebeurt. In de tussentijd moet Thijs gewoon maar doorgaan zoals hij altijd deed. Hij doet erg zijn best, maar ‘het komt niet aan”. De juf heeft gezegd dat je moet blijven herhalen, dan zie je uiteindelijk effect.

Frustratie

Ouders merken en/of voorzien veel frustratie bij hun kind als het niet lukt. Doorgaan op dezelfde manier heeft dan weinig zin. Bovendien duurt het nog lang. Maar … er is geen alternatief… krijgen ouders vaak te horen.

Marianne gaf aan dit erg vervelend te vinden, omdat de impact van een laag leesniveau ook doorwerkt in de andere vakken. En als je als kind wel je best doet, maar het lukt steeds maar niet, is dit erg frustrerend. En als ouder is het frustrerend dat je niets kan doen. Vandaar dat ze op zoek ging. Marianne geeft aan dat ze blij is om te horen dat er wél een alternatief is om Thijs te helpen.

3 redenen om nu te starten

Hoewel haar zoon wel in aanmerking komt voor het traject rondom dyslexie, heeft Marianne toch besloten Thijs bij mij aan te melden. Voor haar was er een aantal redenen om te starten met het coachingstraject.

  • Marianne wil graag op een effectieve manier aan de slag. Anders dan ze tot nu toe gedaan hebben.
  • Direct aan de slag kunnen (En niet te hoeven wachten tot het moment van de test – met een wachtlijst van 4 maanden-).
  • Werken aan lezen en spellen, maar ook op andere gebieden met betrekking tot leren. Want hoewel Thijs op dit moment het meeste moeite heeft met lezen en spellen, is er ook op het gebied van rekenen ruimte voor verbetering.

Over 1,5 week hebben we de eerste afspraak gepland. Ik kijk ernaar uit! Over een aantal maanden zullen we weten of Thijs inderdaad ‘dyslectisch’ is. De behandeling (áls ouders daar al voor kiezen) zal dan pas in het nieuwe schooljaar kunnen starten. In de 4 maanden die Thijs moet ‘wachten op het onderzoek’ kunnen we heel wat stappen zetten!

Is het verhaal van Thijs herkenbaar? Heb jij ook het gevoel dat het anders kan? En ben je op zoek naar een andere aanpak? En wil je niet eindeloos wachten?

Neem dan nu contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

PS: Wil jij ontdekken hoe het komt dat jouw zoon of dochter moeite heeft op school? Doe de gratis leerstijltest!

 

Leren én leven vanuit talent. Hoe doe je dat?
Karen Dijkstra gaat in gesprek met onderwijsprofessionals, ouders, auteurs en experts op het gebied van leren en ontwikkeling.

Bij kinderen, jongeren en volwassenen, bij wie leren niet vanzelf gaat. Over een andere kijk op leerproblemen, met de focus op talent, kijken naar wat er wél kan bij leren op school en daarna.

Beluister via:

Vraag de gratis leerstijl test aan

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.