Groep 3, 4 en 5

Groep 3, 4 en 5

In de groepen 3, 4 en 5 wordt een belangrijke basis gelegd voor het leren. Je kind leert lezen, spellen, rekenen en nog veel meer vaardigheden, die daar op voortbouwen. Soms merk je als ouder dat het je kind op school niet zo makkelijk afgaat. Soms tegen de verwachting in, omdat het bij de kleuters eigenlijk best goed ging. En thuis is jouw kind heel nieuwsgierig, leergierig, weet het veel van bepaalde onderwerpen of is heel creatief.

Niet lekker in z’n vel door moeite op school

Ondanks al die kwaliteiten van je kind, de moeite die hij of zij doet, gaat het met leren op school niet altijd even makkelijk. Soms wordt dit zichtbaar door de resultaten op school, maar vaak ook merk je dat je kind zich anders gedraagt dan voorheen en niet lekker in z’n vel zit. Of hoor je van de leerkracht dat jouw kind op school ander gedrag ander gedrag laat zien dan thuis.

Heeft jouw kind last van een of meer van onderstaande leergebieden….?

Lezen

N

Laag leesniveau

N

Hardnekkig hakken- plakken

N

Te langzaam, te snel of radend lezen

N

Blijft lang hangen op zelfde leesniveau

N

Geen plezier in lezen

Spellen

N

Moeite met letters, klank- tekenkoppeling

N

Moeite met schrijven, slecht handschrift

N

Haalt tweetekenklanken door elkaar (eu, ui, au etc)

N

Zwakke score op toetsen, maakt dictees slecht

N

Moeite met toepassen van spellingregels

Rekenen

N

Moeite met getalsymbolen

N

Sommen 1-20 zijn lastig

N

Automatiseren tafels lukt niet

N

Klokkijken

N

Moeite met toepassen rekentechnieken

N

Moeite met verhaaltjessommen

Problemen op school

Heeft je kind één of meer van bovenstaande problemen? Of merk je dat je kind onzeker is over school door tegenvallende of dalende toetsresultaten of heeft het faalangst of negatief zelfbeeld of moeite zich te concentreren op school? Dan wil je er voor zorgen dat het beter gaat. Dan is het goed om actie te ondernemen, om ervoor te zorgen dat jouw kind de juiste handvatten heeft om hiermee om te gaan.

Concrete handvatten

Wanneer je kind moeite heeft met het leren lezen, spellen of rekenen, het automatiseren maar niet lukt of weinig zelfvertrouwen heeft, is het namelijk belangrijk je kind tijdig én op de juiste manier te helpen, om een negatieve spiraal te voorkomen.

Andere leerstijl

Alle kinderen die ik in mijn praktijk begeleid, hebben een andere leerstijl dan de manier waarop zij de dingen op school aangeboden krijgen. Hierdoor lopen zijn vast op school en halen lagere resultaten op toetsen dan bij hun denkniveau past. Vaak met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, concentratieproblemen of motivatieprobleem tot gevolg. Dit wordt alleen maar versterkt als je kind langere tijd moet leren op een manier die niet bij hem of haar past. Dit is vaak wel wat er gebeurt…. ‘Doe het nog maar een keer’ of ‘Als je het maar vaak genoeg herhaalt, lukt het uiteindelijk wel’. Maar als ouder heb je het gevoel dat dit niet de juiste weg is. Maar hoe dan wel?

Leerproblemen aanpakken

Door 1 op 1 met jouw kind te werken in een relatief kort, maar effectief coachingstraject, leert jouw kind een specifieke leerstrategie aan. Nadat de basistechniek is aangeleerd, wordt in iedere vervolgsessie een ander onderwerp behandeld. Zo kan o.a. gewerkt worden aan:

 • letterkennis
 • tweetekenklanken (au-ou, ei-ij etc)
 • lange- korte klank regel (manen- mannen)
 • schrijven
 • spelling
 • rekenen
 • automatisering rekenen
 • tafels
 • lezen
 • concentratie
 • faalangst

Welke onderdelen aan bod komen, hangt af van de knelpunten die het kind tegenkomt. Bij iedere sessie ben je als ouder aanwezig, zodat datgene wat je kind in de coachingssessie heeft geleerd, thuis voortgezet en toegepast kan worden. Doordat een kind een andere leerstrategie aanleert, waarbij het zélf leert hoe het op een andere manier kan leren, kan deze manier van leren toegepast worden op verschillende leergebieden.

Meer weten over mijn werkwijze? Klik hier voor meer informatie. Of neem contact met mij op als je wil weten of dit traject geschikt is voor jouw kind.

Aanmelden

Wil jij jouw kind aanmelden voor dit coachingstraject of heb je vragen?

Neem dan contact met mij op via het contactformulier of bel 06-41280899

Met Talent&Groei kies ik voor coaching en begeleiding die gericht is op het ontdekken en versterken de sterke punten en talenten van jouw kind.

Trots

Trots

“Het was leuk!” riep hij toen we vandaag klaar waren. En liep met een...