Kernvisiemethode

Wat is de Kernvisiemethode?

De kinderen die in mijn praktijk komen, coach ik voornamelijk met de Kernvisiemethode. Dit is een coachende methodiek, die ervoor zorgt dat de kinderen bewust worden van hun talent om informatie op een meer visuele manier op te slaan. Deze manier van werken sluit goed aan bij mijn visie dat je het beste leert wanneer je gebruik maakt van je talenten. In feite leer ik de kinderen hoe ze op een andere manier kunnen leren.

“Er komt niet uit wat erin zit”

Dit is een zin die ik vaak van ouders te horen krijg is, wanneer zij contact met mij opnemen, omdat hun kind op school moeilijk leert. Ik ben ervan overtuigd: dit ligt niet aan hén, maar aan de wijze waarop zij informatie opnemen. Door kinderen te coachen naar een andere leerstijl, ervaren zij, dat het hen wél lukt! Het moet alleen op een andere manier…

Heeft jouw kind last van een of meer van onderstaande leergebieden….?

Achtergrond Kernvisiemethode

Wim Bouman is grondlegger van de Kernvisie methode en auteur van het boek “Krachtig anders leren”. Hij heeft na uitgebreid onderzoek geconstateerd dat deze kinderen één ding gemeen hebben: zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te denken. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld.

Visueel ingesteld

Wim Bouman: “Deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden. Daarnaast associëren zij heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor worden zij nog al eens als ‘afwezig’ of ‘afgeleid’ worden betiteld. Ons onderwijs is ingericht voor kinderen met een voorkeur om met hun linkerhersenhelft te denken. Zij zijn juist rationeel en auditief ingesteld en kunnen makkelijk met regels overweg.Je kunt eenvoudigweg spreken van verschillende leerstijlen: Rechtsgeoriënteerde kinderen automatiseren niet zoals school hen dat leert. Op school wordt voornamelijk gebruik gemaakt van herhalen, waardoor de informatie in het lange termijngeheugen zou moeten komen. Voor de groep rechtsgeoriënteerde kinderen is dit echter niet hun sterkste kant. Wanneer hen echter geleerd wordt gebruik te maken van hun sterke, visuele kant, zie je de kinderen ineens vooruit gaan”.

Leren leuker en makkelijker maken

In mijn praktijk kom ik veel kinderen tegen die de stof wel begrijpen, maar het blijft niet goed ‘hangen’. Of het lukt ze maar niet om de leerstof in hun hoofd te krijgen op de manier waarop ze dit op school moeten doen. Dit heeft te maken met de werking van de hersenen. Door de kinderen te leren hoe ze bewust gebruik kunnen maken van het héle vermogen van hun brein, gaat het leren een stuk makkelijker. En als iets makkelijker is, is het ook leuker! Het automatiseren (bijvoorbeeld het aanleren van tafels of het schrijven van woordjes) wordt zo op een andere manier tot stand gebracht.

Leren op een manier die bij je past

In de coachingssessies leert je kind dus op een ‘andere manier’ leren, die aansluit bij de natuurlijke manier van denken en leren van je kind. Kinderen leren dit gemakkelijk aan, juist omdat het zo bij hen past. Hierdoor ervaren zij dat het niet zo moeilijk is als zij eerst dachten, waardoor ze meer plezier krijgen in het leren.

‘Mama, die mevrouw snapt gewoon hoe ik denk’
‘Ik had maar twee foutjes in mijn dictee!’,
’Rekenen gaat beter omdat het nu goed in mijn hoofd staat’

Interesse?

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kan je het contactformulier invullen of direct telefonisch contact met mij opnemen (06-41280899)

Werkwijze

Na een telefonische kennismaking, maken we een afspraak voor een eerste gesprek. In dit intakegesprek wordt de leerstijl van je kind in kaart gebracht en bespreken we aan welke leergebieden we zullen gaan werken. Wanneer duidelijk is dat de Kernvisiemethode aansluit bij je kind, gaan we direct door met de eerste sessie, zodat jullie daarna direct thuis met praktische handvatten aan de slag kunnen.

Hoe ziet een coachingstraject bij eruit?

Na de eerste sessie, waarin de basis wordt gelegd, volgt een aantal sessies, waarin we steeds een ander onderdeel van het leren aanpakken. Tussen de sessies zit steeds 3 weken, zodat datgene wat je kind in de sessie geleerd heeft, thuis eigen gemaakt kan worden. Dit doe je samen met jouw kind. Eén van de ouders is dan ook bij de sessie aanwezig, zodat je kan zien wat er gedaan wordt en hoe jullie dit thuis kunnen oppakken. Het gemiddeld aantal coachingssessies is 5 tot 8. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind en op welke gebieden jouw kind hulp nodig heeft (middelbare scholieren hebben vaak aan 4-6 sessies voldoende).

“Ik ben dom” of “Ik kan het toch niet!” – Onzekerheid, faalangst en concentratieproblemen

Vaak hebben kinderen die leerproblemen ervaren ook sociaal emotionele problemen (zoals faalangst, onzekerheid, gevoel hebben dat ze dom zijn, negatief zelfbeeld of moeilijk gedrag). Bij veel kinderen komt dit, doordat ze problemen hebben met leren. Kinderen met leerproblemen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen (‘Ik ben dom’ of ‘Ik kan het toch niet’) en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld. Of ze hebben concentratieproblemen en kunnen geen rust vinden.

Wanneer de kinderen leren om de lesstof op een andere manier tot zich te nemen en merken dat ze het wél kunnen, verdwijnen veel van deze ‘symptomen’ vanzelf. Dat is natuurlijk het allermooiste! Mochten er toch hardnekkige belemmeringen zijn, dan kunnen we een of meer korte, effectieve technieken inzetten, om te zorgen dat je kind weer open gaat staan om te leren.

Voor wie is de Kernvisiemethode geschikt:

Leerproblemen kunnen zich op verschillende momenten en leeftijden uiten. Meestal beginnen de problemen bij eind groep 3 of begin groep 4, maar het komt ook regelmatig voor dat kinderen in de 2e  klas van het voortgezet onderwijs vastlopen.

De Kernvisiemethode kan op iedere leeftijd toegepast worden, omdat het de onderliggende manier van leren aanpakt. Hierdoor maakt het niet uit of een kind bezig is met eenvoudige woordjes in groep 3, of dat het in groep 8 zit. Ook middelbare scholieren hebben baat bij deze andere manier van leren. Ik leer ze dus vooral hoe ze iets moeten doen. Daardoor kan gewoon gewerkt worden met de leerstof die het kind op school krijgt en is er dus geen ‘extra’ werk.

Goede basis

Als kinderen gecoacht zijn met de Kernvisiemethode, kan steeds worden teruggegrepen op de basis. Zo komt het regelmatig voor dat ouders van een kind dat ik bijvoorbeeld in groep 5 begeleid heb, weer contact opnemen als hun zoon/dochter in groep 7 zit, omdat het niet lekker gaat met werkwoordspelling of het leren van grote stukken tekst. Dan maken we een afspraak en meestal heeft het kind na 1 of 2 sessies weer voldoende handvatten om weer met vertrouwen verder te gaan.

Welke resultaten kun je verwachten?

Het fijne van de Kernvisie methode vind ik, is dat je direct na de eerste sessie al resultaat ziet. Dit kan heel concreet zijn, zoals:

  • minder fouten in dictee
  • vlotter en beter lezen
  • verbetering in rekenprestaties
  • meer plezier in lezen
  • vrolijker, kind zit weer lekker in z’n vel
  • meer zelfvertrouwen
  • met meer plezier naar school gaan
  • beter slapen
  • minder strijd thuis over huiswerk of oefenen

Kinderen gaan zich sterker voelen, doordat de inspanningen die zij leveren, snel (zichtbaar) resultaat opleveren. Doordat kinderen makkelijker leren, hebben ze daarnaast ook meer tijd om leuke dingen te doen.