Middelbare school

Zit jouw kind op de middelbare school, dan kan het zijn dat je zoon of dochter de basisschool eigenlijk zonder problemen heeft doorlopen. En toch loopt het nu vast.

Overgang van basisschool naar middelbare school

Misschien heeft jouw kind heeft op de basisschool hulp gehad bij lezen, spellen of rekenen. Het ging toen wat beter, maar nu is het ineens toch een stuk lastiger… De hoeveelheid leerstof is veel meer dan op de basisschool. Er moeten woordjes geleerd worden in vreemde talen, huiswerk maken, plannen. Hoe pak je dat allemaal aan?

Goede basis

In deze nieuwe fase komt er veel op de kinderen af. Een goede basis van de leerstof en weten hoe je de dingen die je op school moet leren, het beste kan aanpakken, is dan erg belangrijk.

Andere leerstijl

Veel kinderen die, wanneer ze op de middelbare school zitten, moeite hebben met leren, hebben een andere leerstijl. Het herhalen wat ze op de basisschool geleerd hebben, of ‘stampen’ wat meestal als strategie wordt aangedragen helpt niet. Omdat zij een andere leerstijl hebben, moeten zij de leerstof op een andere manier tot zich nemen. In de coaching voor kinderen op de middelbare school leren zij hoe zij kunnen leren op een manier die bij ze past.

Deze leerstrategie kan o.a. worden toegepast op:

N

Spelling Nederlands

N

Werkwoordspelling

N

Woordjes leren voor Engels, Duits en Frans

N

Basisprocessen van rekenen t.b.v. wiskunde

N

Het leren van grote stukken tekst

N

Voorbereiden van werkstukken of projecten

Betere leerresultaten, meer zelfvertrouwen en motivatie

Als een kind de juiste handvatten heeft, hoe het beste kan leren, heeft dit een positief resultaat op de leerresultaten, zelfvertrouwen en motivatie.

Faalangst

Sommige kinderen zijn erg onzeker geworden over zichzelf doordat het leren niet lukt, ondanks al hun inspanningen. Wanneer dit aan de orde is, ondersteun ik het leerproces door gebruik te maken van specifieke technieken, die ervoor zorgen dat de weg weer vrij is om te leren.

Leren hoe je moet leren door coaching

Jouw kind leert zelf hoe het beste geleerd kan worden. Als ouder ben je bij de sessie aanwezig, zodat je ziet hoe je jouw kind thuis kan begeleiden. De meeste kinderen kunnen al snel zelfstandig met de geleerde technieken de slag.

Leren voor nu en later!

De technieken die in het coachingstraject worden aangeleerd, kunnen bovendien ook toegepast worden bij een vervolgopleiding of studie. Je kind leert vaardigheden, waar het zijn of haar hele leven plezier van heeft. Gemiddeld zijn 4-6 sessies voldoende.

Resultaten na coachingstraject middelbare scholieren
N

Je kind heeft een leerstrategie waarmee het goed uit de voeten kan

N

Inzicht in karaktereigenschappen en hoe deze ingezet kunnen worden voor school

N

Meer zelfvertrouwen

N

Betere cijfers

N

Het heeft handvatten voor onthouden, begrijpend lezen, samenvatten/ mindmappen, toepassen van lesstof, plannen en concentreren

N

Het heeft minder moeite de les te volgen

N

Je kind leert met meer plezier en is gemotiveerder voor school

Aanmelden

Wil jij jouw kind aanmelden voor dit coachingstraject of heb je vragen?

Neem dan nu contact met mij op.

Nu de laatste les is geweest, wil ik je hartelijk danken voor de aangeleerde technieken. Tim heeft hier veel baat bij gehad. Mocht het in de toekomst nodig zijn, willen wij graag weer van je diensten gebruik maken. Nogmaals hartelijk dank voor alles!

Moeder van Tim