Privacyverklaring

Iedere dag zet ik mij in om het leven van kinderen met leerproblemen en hun gezin zoveel mogelijk te verbeteren. Dit doe ik met mijn diensten en producten vanuit Talent&Groei. Daar heb ik meestal gegevens nodig. Hoe ik daarmee omga, zal ik in deze verklaring toelichten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Karen Dijkstra, gevestigd te Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57078750.

 

Persoonsgegevens

 

Doel van verwerking
Ik gebruik je persoonsgegevens alleen om contact met je kunnen opnemen (contactgegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer), met je te kunnen communiceren en mijn dienstverlening te kunnen bieden. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens alleen in het kader van de overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

In de praktijk:

  • Afspraak maken voor een coachingstraject
    Zoek je persoonlijke hulp voor je kind of voor jezelf? Dan kan je het online contactformulier invullen, mij mailen of bellen. Ik registreer je naam, telefoonnummer, e-mailadres, de naam en leeftijd van degene voor wie hulp gezocht wordt en de hulpvraag, zodat ik een afspraak kan inplannen. Wordt er geen coachingstraject gestart, dan worden je gegevens niet bewaard.
  • Coachingstraject
    Wanneer een coachingstraject wordt gestart, vul je een intakeformulier in en vraag ik je (indien van toepassing) een afschrift van het leerlingvolgsysteem. Ik registreer je contactgegevens en persoonlijke gegevens ten behoeve van de coaching.
    In geval van een coachingstraject via Jeugdzorg deel ik je contactgegevens met de gemeente ten behoeve van praktische afspraken en een door de gemeente geïnitieerd kwaliteitsonderzoek, maar alleen wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Is er een coachingstraject gestart, dan worden je gegevens zeven jaar bewaard. De termijn begint na afloop van het coachingstraject. Is het coachingstraject uitgevoerd via Jeugdzorg, dan ben ik op basis van de jeugdwet verplicht om het dossier 15 jaar te bewaren. De gegevens over het coachingstraject bewaar ik om in te kunnen zien wanneer een cliënt op een later moment een afspraak wil maken voor vervolgtraject. De gegevens over het coachingstraject bewaar ik ook om eventuele vragen of klachten over de dienst te kunnen beantwoorden.
  • Online bestellen. Als je online een aankoop doet, worden je transactiegegevens geregistreerd in het systeem van Autorespond (gevestigd in Nederland) om de betaling in orde te kunnen maken en een factuur te kunnen sturen. Ik ben het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Voor het afleveren van een product heb ik natuurlijk je adresgegevens nodig en je e-mailadres en telefoonnummer om je van deze levering op de hoogte te houden. Deze gegevens worden waar nodig gedeeld met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld je naam en adres nodig om de producten bij je af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen je gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Aanmelden nieuwsbrief / downloaden digitale producten
Als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rondom Talent&Groei, aanbiedingen, tips en inspiratie, kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Ik registreer je voornaam en e-mailadres om je verzoek uit te voeren. Deze gegevens staan opgeslagen in Autorespond (gevestigd in Nederland). Ik stuur 2 wekelijks een mail. Bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt zit een mogelijkheid om je nieuwsbriefinstellingen te beheren en om je weer af te melden.

Sociale Media
Talent&Groei maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, ervaringen met je te delen en je een kijkje achter de schermen te geven. Je kan mij volgen op Facebook en LinkedIn.
Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Talent&Groei verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Advertenties van Talent&Groei op social media
Talent&Groei maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. Advertenties worden getoond op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je mij of Talent&Groei volgt, geïnteresseerd bent in kinderen, leerproblemen of dat je in een bepaalde regio woont.
Talent&Groei heeft geen invloed op de gegevens die social media platforms van jou verzamelen. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Jouw mening telt
Voor de ontwikkeling en verbetering van mijn producten en diensten hoor ik graag hoe je deze waardeert. Na het afronden van een coachingstraject ontvang je een ouderenquête (indien van toepassing). De opmerkingen worden bewaard in je cliëntdossier.
Uitkomsten van onderzoek op basis van de enquêteformulieren worden geanonimiseerd en drie jaar bewaard.

Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruik maken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af met partijen die werken overeenkomstig de AVG gestelde eisen. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder jouw toestemming deel ik je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Cookies

Wanneer ik op de website van cookies gebruik, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Deze zijn nodig om de site goed te laten functioneren.

Bewaartermijnen
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
Wel ben ik uiteraard gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Rechten betrokkene
Ik respecteer je privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Indien je van deze rechten gebruik wilt maken kunt je hierover contact met mij opnemen.